เช็ควันและเวลารับของพระราชทานสำหรับนักปั่น ในวันที่ 28 - 29 พ.ย.58 ได้ที่ http://bikefordad.rtart.mi.th ::: ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน ปั่นเพื่อพ่อ BIKEFORDAD ในต่างจังหวัดได้ที่ http://dadregisterback.moi.go.th/search_per/ ::: เชิญรับชมรายการ สายใย กศน. ในวันที่ 23 พ.ย. 58 เรื่อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. ::: ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. กรุงเทพมหานคร ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า รายละเอียดดูได้จาก www.bikefordad2015.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1122
20115247