สำนักงาน กศน. กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการจำนวน 14 อัตรา รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 10 พ.ค. 2559 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. สมัครด้วยตนเอง(เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน. กทม. ที่อยู่ 161/10 ซอบอรุณอมรินทร์ 15 (ซอยวัดพระยาทำ) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-2866-2830-33 ต่อ 114,115,116
26070369