เชิญรับชมรายการสด สายใย กศน. ในวันที่ 8 ธ.ค. 58 เรื่อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน 2559 เวลา 10.00 - 11.00 น. และสามารถโทรสอบถามข้อสงสัยในรายการได้ที่เบอร์โทร 02-354-5747-49 ::: ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. กรุงเทพมหานคร ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า รายละเอียดดูได้จาก www.bikefordad2015.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1122
20249011